Wethouder Willy Hendriks-van Haren

Willy Hendriks-van Haren

Wethouder namens de LOF
wagmhendriks@hotmail.com

2018 voor de LOF wel een belangrijk verkiezingsjaar. Kunnen we ook in de volgende periode (2018-2022) vertrouwen op voldoende stemmen om ons werk voort te zetten. Samen met het CDA en de VDB/LO en steun van de VVD hebben we de laatste 4 jaar veel werk verzet. Maar de vraag is, hebben we het goed gedaan voor de burger? Dat is een andere vraag dan hebben we het goed gedaan voor de gemeente?

Besturen in Balans

Het dagelijks bestuur van de gemeente Boxmeer bestaat uit het College van Burgemeester en Wethouders. Voor de derde keer ben ik lid van dit college.

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en als college doe je enerzijds voorstellen aan de raad en anderzijds voer je de besluiten van de raad uit.

Namens de LOF heb ik als wethouder zitting in het dagelijks bestuur en voer ik regelmatig overleg met de raads- en burgerraadsleden. Als bestuurder kun je initiatief nemen en plannen waarmaken. Het is een balans tussen stimuleren en beheren. Je moet waken over te snelle of te trage ontwikkelingen en soms kun je ingrijpen en dingen simpeler maken.

Daarnaast is er de zorg en aandacht voor personen en organisaties die in onze 11 kernen een rol spelen. Gemeenschapsvorming is wezenlijk onderdeel van de taken als bestuurder. Je bent voor de inwoners een ingang om zich rechtstreeks tot het gemeentebestuur te kunnen wenden. Wij hebben de intentie is om de samenleving tot een geheel te smeden waarin ieder tot zijn recht komt en liefst zo dat het belang van de een het belang van de ander niet schaadt. Dat vraagt naast deskundigheid vooral ook wijsheid en overzicht.

Fractie

Willy Hendriks

Willy Hendriks

Frans van der Zande

Frans van der Zande

Willem van Haren

Willem van Haren

Maria van Ammers

Maria van Ammers

Gérard Kusters

Gérard Kusters

Bestuur

Frans Maassen

Voorzitter

Anton Strik

Penningmeester

Martien van de Weem

Bestuurslid

Rini Coenen

Bestuurslid

Contact

Secretariaat LOF:
Dhr. Anton Strik
Klaverkamp 10
5835 BN BEUGEN

Telefoon: 0485-362230

Als u contact op wilt nemen met de LOF, kunt u ook gebruik maken van het nevenstaande formulier.