LOF: Afsluiten Schilderspad Boxmeer.

Elke oplossing heeft een nadeel.

De gemeenteraad heeft in 2019 een besluit genomen het Schilderspad in Boxmeer, lees fiets- en wandelpad naast de spoorlijn ter hoogte van Bol accountant af te sluiten.

Maar er heerst onenigheid. Zeker de betreffende wijkraden zijn tegen dit besluit. Zij willen een begaanbaar Schilderspad en dus niet afsluiten! Toch heeft de gemeenteraad anders besloten. De fietsers, m.n. scholieren vanuit Beugen en Rijkevoort maken gebruik van het Schilderspad maar worden nu aangespoord om gebruik te maken van de fietsstraat via de Rembrandt van Rijnstraat en Oranjestraat.

Ook de LOF heeft mee ingestemd met het ontsluiten van het Schilderspad. Maar we zien ook ontwikkelingen ontstaan welke we niet acceptabel vinden. Op de overgang Graafseweg en St. Anthonisweg steken veel scholieren niet goed de Sint Anthonisweg over. Men gebruikt de oversteek aan de linkerzijde en niet de rechterzijde of te wel men neemt de binnenbocht. Vaak zijn het grote groepen fietsers die te pas en te onpas oversteken en het andere verkeer moet maar opletten. Niet gewenst, gevaarlijk zelfs omdat andere verkeersgebruikers dit niet verwachten. Maar hoe kun je zulke schoolgaande kinderen met de fiets nu naar de Rembrandt van Rijnstraat delegeren?

Deze discussie moet in een groter verband gezien worden. Boxmeer stroomt dicht omdat het aanbod van auto’s en vrachtwagens toeneemt en fietsers moeten/gaan daar tussendoor. Dit geeft zeker een onveilig gevoel en Boxmeer mag blij zijn dat er weinig ongelukken gebeuren. Een vraagstuk waar de gemeente Boxmeer mee worstelt. Ook de spoorovergang is in dit vraagstuk een hels dilemma. Spoorbomen blijven bij vertrekkende treinen vaak lang beneden met als gevolg langere rijen auto’s en irritatie.

Het trachten om de fietsende scholieren te begeleiden naar 1 oversteekpunt is een middel waarmee de gemeente de veiligheid wil vergroten en de doorstroming op peil wil houden.