De Kernen Democratie

Vanaf 1994 zijn de lokale onafhankelijke fracties Belangengroep Rijkevoort, Dorpslijst Oeffelt en Politiek Beugen al met elkaar opgetrokken en hebben zij wederzijds gebruik kunnen maken van ieders kwaliteiten. Deze samenwerking is omgezet in één herkenbare identiteit: LOF. Als één partij hebben de verschillende plaatselijke belangengroepen een grotere stem in het bestuurlijke krachtenveld. Dat heeft de afgelopen 4 jaar vruchtbaar gewerkt.

De LOF biedt onderdak aan alle inwoners van de gemeente Boxmeer die landelijk heel verschillend stemmen, maar op lokaal niveau hun krachten bundelen. Er is een landelijk belang en een plaatselijk belang. In een echt democratisch bestel moeten beiden als zodanig ook werkelijk vertegenwoordigd zijn. Ook in een gemeente mag het geheel open staan voor de delen en moeten zij als herkenbare identiteiten met elkaar kunnen onderhandelen. Het grote mag niet bepalend zijn voor het kleine, de Kernen Democratie.

Dit vraagt plaatselijke gemeenschappen die politiek zijn georganiseerd. De Lokaal Onafhankelijke Fractie laat zich al jaren leiden door de plaatselijke achterbannen en is vanuit haar organisatie voorbereid om de Kernen Democratie vorm te geven. In ieder dorp functioneert er een groep inwoners, die waakt over hun gemeenschap. Zij zijn goed ingevoerd in de plaatselijke situatie en vormen zich een mening over hun toekomst. Hun inzichten en ervaringen proberen wij over het voetlicht te brengen. Omgekeerd informeren wij hen over gemeentelijke ontwikkelingen. Dan komt er ter plaatse een bestuurlijke wisselwerking tot stand. Op die wijze wordt voorkomen dat er over onze hoofden heen wordt geregeerd en zijn wij in de gelegenheid als kernen onze bijdrage te leveren. Dat maakt het geheel van de gemeente Boxmeer groter dan de som van haar delen.