In de raadsvergadering van 20 februari 2020 heeft de gemeente de energiemix aangenomen.Het is een uitwerking hoe Boxmeer tot 2045 kan inzetten om energieneutraal te worden.
Tijdens deze bijeenkomst heeft de LOF met de bijgevoegde tekst (document) haar standpunt omschreven: tegen windenergie.

De regering sluit een klimaatakkoord, de tweede kamer voert de klimaatwet in en vervolgens mogen de gemeenten een groot deel van de doelstellingen die de rijksoverheid zich heeft gesteld, gaan uitvoeren. Dat noemen ze in Den Haag grootmoedig van onderop.

Alle verantwoordelijk wethouders zien dat vervolgens als hun vastgestelde taak om daar ook invulling aan te geven door met voorstellen te komen zoals die nu voor ons liggen: zonneparken en windmolens. Zij vragen zich niet af of we als gemeente of regio deze taak wel moeten uitvoeren. Volgens ons kunnen wij dit probleem gewoonweg niet oplossen.

Langzaam begint het door te dringen dat alle voorstellen van alle regio’s bij elkaar opgeteld de doelstellingen die het rijk zich heeft gesteld niet worden gehaald.Zoals overal geconstateerd kan worden komen alle gemeenten en regio’s niet verder dan zonneparken en windmolens. Daarvoor is totaal geen draagvlak. Wie wil er nou zonneparken en windmolens in zijn achtertuin. Onze inwoners willen hun directe omgeving niet zien veranderen in een jungle van gesubsidieerde windturbines en zonneparken. Daarbij komt nog en dat is het meest schrijnend, deze maatregelen hebben bij lange na niet de effecten die ons allemaal worden voorgeschoteld. De bedragen die om gaan bij deze voorstellen lopen in de miljarden. Als we op deze weg doorgaan zijn de gevolgen rampzalig. Wat ik ook heb gezien toen het vijftien jaar ook om windmolens ging is de polarisatie tussen voorstanders en tegenstanders. Die polarisatie moeten we niet willen. Als het algemeen belang erom vraagt mag je besluiten nemen die niet voor iedereen welgevallig zijn. Hier wordt het algemeen belang niet gediend. Enkel en alleen de grote bedrijven die geld zien liggen bij het exploiteren van zonneparken en windmolens. Vergis u niet, onverkort vaststellen van voorliggende beleidsnota zet de deur open voor subsidiejagers en fabrikanten. Voor het draagvlak mag de gemeente zorgen. De burgers betalen het gelag.

Windmolens draaien niet op plekken waar de meeste energie wordt gebruikt. De ene groep moet leven tussen de windmolens, de andere groep geniet overlastvrij van windenergie.

Lokaal vertaald; de eigenaar van een windmolen profiteert, terwijl de buren in de slagschaduw van de turbine kampen met slapeloze nachten door het zwiepende geluid van de wieken.

Deze oneerlijke situatie kan alleen door de overheid verbeterd worden.

De oplossingen die hier nodig zijn kunnen wij als gemeente niet bieden. Wij kunnen hier niet  

besluiten om andere energiebronnen te onderzoeken. Dat moet de rijksoverheid doen. Die komen helaas niet verder dan dat er afspraken zijn gemaakt. Technische kennis hebben ze in Den Haag niet en zij verwarren afspraken met harde feiten.

Het probleem dat opgelost moet worden is een intellectueel probleem. Op dit moment zijn er over de hele wereld weer hele knappe koppen bezig om deze oplossingen te bedenken. En ik ben er vast van overtuigd dat dat ook gaat lukken. Laten we onze woon- en leefomgeving in de tussentijd niet bederven met deze geldverslindende monsters. Daar profiteert niemand van behalve de subsidieprofiteurs.

Voorzitter het zal u duidelijk zijn dat de LOF dit beleidskader niet kan steunen als de mogelijkheid van windmolens daar onderdeel van blijft uitmaken.

Ons amendement sluit de mogelijkheid van windmolens uit.

LOF

Boxmeer, 20 februari 2020