Wij doen het voor jou

Maria van Ammers- van Duijnhoven

Maria van Ammers- van Duijnhoven

Rijkevoort 1953. Raadslid in de voormalige gemeente Wanroij van 1986 tot 1994. Vanaf 2006 raadslid in de gemeente Boxmeer namens Rijkevoort. “De samenwerking met Beugen, Oeffelt en Boxmeer/Sambeek zie ik als een pluspunt om de belangen van alle burgers in alle kernen van de gemeente Boxmeer te kunnen behartigen en in het bijzonder die van Rijkevoort. Mijn interesses gaan vooral uit naar leefbaarheid, veiligheid, verenigingen, voorzieningen, zorg en bedrijven. Ik zou graag de opgebouwde kennis en ervaring verder uitbouwen en overhevelen naar de jongere generatie”.

Daisy van de Weem

Daisy van de Weem

Staat voor de tweede keer op de kandidatenlijst van de LOF. “Ik wil dat Rijkevoort ‘dorps’ blijft en dan gaat het om onderwerpen als (starters)woningen, organisatie van activiteiten, participatie van de senioren en de kwetsbaren, inrichting van de openbare ruimtes en de omgeving. Rijkevoort is een pracht-dorp en dat willen we zo houden.”

Ton van Duren

Ton van Duren

Wanroij…. Opgegroeid in Rijkevoort. “Ik wil me in de komende periode graag inzetten voor de verbetering van de Leefbaarheid van Rijkevoort. Betaalbare sport- en culturele voorzieningen, simpele regels en maatwerk voor de ondersteuning van de ouderen en stimuleren van het gebruik van duurzame energie. Rijkevoort is een mooi dorp en verdient de volle aandacht van de Gemeente Boxmeer”.

Arno van de Ven

Arno van de Ven

“De leefbaarheid in Rijkevoort is goed. Ik wil de jongeren in Rijkevoort graag vertegenwoordigen om ervoor te zorgen dat de leefbaarheid voor hen in de toekomst ook goed blijft. Ik wil graag meepraten over de toekomst van Rijkevoort, daarom doe ik mee met de LOF”.