LOF, windenergie nog geen optie!

Voor de gemeente Boxmeer heeft Pondera consult een energieverkenning opgesteld voor de
gemeente Boxmeer. Uitgangspunt is dat de gemeente per 2045 energieneutraal is of te wel
productie en verbruik van stroom is gelijk.

Dat is volgens de LOF een hele moeilijke opgave. Enerzijds moeten er binnen de gemeente diverse
installaties komen om dit verbruik te genereren en anderzijds heeft de politiek maar zeker ook de
burger weerstand tegen diverse installatie zoals windmolen.
Het rapport van Pondera treft u aan in onderstaande link:


Het rapport is opgebouwd uit verschillende onderwerpen.
1 e De vraag hoeveel energie we nodig zijn in de toekomst?
2 e Welke energie bronnen zijn er of kunnen in Boxmeer gebruikt worden?
2 belangrijke constateringen maar men hoop in 2045 dat er evenwicht is tussen beide.
In het rappoort kunt U hierover alles lezen.
De LOF (Lokaal Onafhankelijke Fractie) kan de discussie jaren geleden nog zo op het netvlies toveren.
Vanuit de gemeenschap kwam een stortvloed opgang van burgers die tegen windenergie waren. In
Rijkevoort (knooppunt) en Vierlingsbeek (‘t Maarsven) waren plannen om een 10-tal windmolen te
bouwen. Door de weerstand heeft de gemeenteraad destijds de plannen buitenwerking gesteld.
Geen windmolens in de gemeente Boxmeer.

Nu, jaren later, komt de discussie opnieuw in de belangstelling. We moeten wel erkennen dat de
wereld omtrent het opwekken van energie een heel andere is, klimaatverandering gedreven. En ja,
omdat te bereiken is een omslag nodig. Maar kunnen we dat van de grond krijgen?
Om energieneutraal te worden, kunnen we enkel windenergie en/of zonne-energie gebruiken. Of te
wel windmolen en zonnepanelen. Maar met het uitsluiten van het ene, is het andere bijna niet
realiseerbaar! Dat wordt een deuvels dilemma!

Vooralsnog blijft de LOF tegen windmolens en voor zonnepanelenakkers. Wel moeten we ons daarbij
wel realiseren dat Boxmeer voor 426 hectare aan zonneweiden nodig heeft. Ook daar komt vanuit de
agrarische sector veel weerstand. Als er geen zonneweiden zijn, moeten we 20 windmolens
plaatsen. Uitgangspunt is dat andere bronnen waterkracht, Biomassa en Biogas ook hun bijdrage
leveren al is deze beperkt van omvang. Een laatste notering: Maar wat rendeert?

De LOF wil graag in debat met andere partijen in de gemeenschap maar wil ook kwijt dat de
landelijke overheid de probleemstelling wel heel gemakkelijk bij de gemeenten legt. Waarom maakt
de landelijke overheid geen plannen die grensoverschrijdend zijn en waarbij landelijke inpassing
beter past dan de gemeente op te zadelen om deze plannen uit te voeren. Dit laatste wordt door de
burger niet begrepen waardoor de hakken in het zand gaan.