1 land van Cuijk gemeente is door de LOF altijd gesteund. Daar zijn we heel duidelijk in. Ook binnen de gemeente Boxmeer zijn de politieke partijen voor 1 land van Cuijk gemeente al zijn er onderling wel verschillen geweest of dit wel of niet aan de burger voorgelegd moest worden met een referendum. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad besloten om voor 1 gemeente land van Cuijk te gaan zonder een referendum.

Ook in de gemeente Sint Anthonis was er een duidelijk Ja en ook daar kwam er geen referendum.

De gemeenteraad van Cuijk heeft, niet unaniem, een belangrijk besluit genomen om niet voor de ambtelijke samenwerking Cuijk, Grave en Mill en St. Hubert te kiezen als nieuwe gemeente maar te kiezen voor Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis. Een moedig besluit zonder referendum. 

En zo bleven de gemeente Mill en St. Hubert en Grave achter. Er was duidelijk verdeeldheid. Het CDA was in beide gemeenten was al verdeeld en de lokale partijen waren mordicus tegen. Ze hadden de meerderheid in de gemeenteraden en zochten naar toekomstige mogelijkheden. Allereerst wilde men als een zelfstandig gemeente verder. 

In de tussentijd raasde de trein Cuijk. Boxmeer en St. Anthonis door en werd er door de burgers een officiële naam gekozen: de gemeente Land van Cuijk. Ook de benodigde werkzaamheden op de betreffende gemeentehuizen ging gestaag door.

De afstand tussen de nieuwe gemeente Land van Cuijk en Mill en St Hubert en Grave werd steeds groter en er kwam twijfel bij sommige burgers in de gemeente Mill en St. Hubert. Deze zette alles op alles om gehoord te worden en met succes. Mill en St. Hubert besloten tot een referendum. De uitslag was alleszeggend: fuseren. De lokale partijen stonden met schaamrood op hun wangen, en erkende de uitslag. In tijd gezien was aansluiting bij de gemeente Land van Cuijk nog goed realiseerbaar.

Dan blijft Grave alleen achter. Ook daar is de twijfel nu groot maar de lokale partijen gaven geen krimp. Referendum was in beginsel niet gewenst maar met de uitslag zoals in de gemeente Mill en St. Hubert moet ook Grave eieren voor haar geld kiezen. En dan Ben Litjens. Zijn inbreng is zaligmakend om een stand van 7 – 7 te verheven tot een winnaar of verliezer. Maar het is allemaal de zaak vertragen en vertragen. Met een referendum in mei komt men mogelijk pas per 2026 bij de gemeente Land van Cuijk. Weten de politici wel wat dit betekent? Afhankelijk van de uitslag van het referendum zal Grave 4 jaren zowat zonder ambtenaren zitten want het merendeel kiest voor de gemeente Land van Cuijk. 

Nee, de LOF is als lokale partij altijd duidelijk geweest voor een gemeente Land van Cuijk. Het is nu om als lokale partijen elkaar op te zoeken om te bekijken waar mogelijke samenwerking ligt met als doel ook daadwerkelijk iets te kunnen bereiken voor de burgers.