Op dit moment liggen de commissievergaderingen in de gemeente Boxmeer stil. Reden: Coronavirus.

Een agendapunt van de eerste commissievergadering is de verkoop van Creamy Creation van FrieslandCampina Rijkevoort aan Wagram Equity Partners. De tekst luidt:

FrieslandCampina te Rijkevoort wenst het onderdeel Creamy Creation te verkopen aan Wagram Equity Partners. Provincie Noord-Brabant heeft aangegeven dat de verkoop mogelijk is; er zijn dus meerdere BV’s toegestaan binnen één bouwvlak met bestemming “bedrijf” met nadere aanduiding “zuivelfabriek” en hierdoor wordt geen afzonderlijk bouwvlak gevormd. FrieslandCampina en Wagram Equity Partners hebben schriftelijk verzocht om een besluit ter bevestiging dat ook de raad van oordeel is dat, zolang de activiteiten in de zuivelfabriek niet veranderen, er als gevolg van de verkoop geen wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is en dat er meerdere BV’s toegestaan zijn. Een voorstel tot instemming met het oordeel dat er meerdere BV’s zijn toegestaan binnen één bouwblok, ligt thans voor.

In de LOF Rijkevoort achterban is dit onderwerp uitgebreid besproken. De achterban is kritisch want bedrijfsonderdelen verkopen aan financiële vehikels is voor de werknemers niet altijd ten positieve. Deze bedrijven zijn vaak enkel en alleen op winstbejag uit. Daarmee zeggende dat investeringen achterwege blijven en kopen en verkopen een doel is. Maar als partij kunnen wij Wagram Equity Partners hierop niet beoordelen.

De LOF Achterban Rijkevoort weet dat er veel mensen uit Rijkevoort en Beugen en omstreken werkzaam zijn bij FrieslandCampina en Creamy Creation en hoopt dat hun werkplaats niet ter discussie komt te staan met de verkoop.